Bydgoskie Stowarzyszenie

Opieki Nad Chorymi z Otępieniem Typu Alzheimerowskiego

Działalność

Bydgoskie Stowarzyszenie Opieki Nad Chorymi z Otępieniem Typu Alzheimerowskiego prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego na rzecz poprawy sytuacji zdrowotnej, materialnej i prawnej osób Chorych i opiekunów.

Dzięki współpracy z dyrekcją Zespołu Szkół Medycznych w Bydgoszczy możliwe jest uczestniczenie w zajęciach i chorych, i opiekunów. Chorymi zajmują się wolontariuszki będące słuchaczkami studium terapii zajęciowej. Opiekunowie mogą w tym czasie korzystać z wykładów i szkoleń.

Celem ogólnym Stowarzyszenia jest niesienie pomocy osobom z Chorobą Alzheimera i zaburzeniami pokrewnymi oraz ich rodzinom i opiekunom.

Spotkania Stowarzyszenia odbywają się dwa razy w miesiącu (w pierwszy i trzeci czwartek) w Zespole Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej 10 w Bydgoszczy.Strona: 1 2 3 4