Bydgoskie Stowarzyszenie

Opieki Nad Chorymi z Otępieniem Typu Alzheimerowskiego

Programy obecnie realizowane

2022

1. Zadanie publiczne „ZIELONY PARASOL”– wizyty domowe – termin realizacji zadania publicznego - od od 04.05.2022 do 30.09.2022

Umowa nr UM_SE.616.1.088.2022 między Województwem Kujawsko-Pomorskim a Bydgoskim Stowarzyszeniem Opieki Nad Chorymi Z Otępieniem Typu Alzheimerowskiego
Kwota dotacji zadania publicznego - 8000,00 zł przeznaczona na realizację n/w:
1.wynagrodzenie terapeuty - 4000,00 zł
2.wynagrodzenie pielęgniarki - 4000,00 zł


2. Zadanie publiczne „ZIELONY PARASOL”

Umowa nr BAS.524.1.3.2022 między Miastem Bydgoszcz a Bydgoskim Stowarzyszeniem Opieki Nad Chorymi Z Otępieniem Typu Alzheimerowskiego
. Kwota dotacji zadania publicznego – 6565,00zł przeznaczona na realizację n/w:
1. wynagrodzenie psychologa -2310,00zł
2. wynagrodzenie masażysty – 4255,00zł

3. Zadanie publiczne „POZNAJ MNIE" - termin realizacji zadania publicznego – od 17.05.2022 do 31.12.2022
Umowa Nr BZS.524.3.11.2022 z Miastem Bydgoszcz.
Kwota dotacji zadania publicznego –30000,00zł przeznaczona na realizację n/w;
1.wynagrodzenie psychologa - 7260,00 zł
2.wynagrodzenie terapeutek - 8470,00 zł
3.wynagrodzenie pielęgniarki - 8470,00
4.wynagrodzenie opiekunek - 5800,00 zł

2021

1. Zadanie publiczne „ZIELONY PARASOL”– wizyty domowe – termin realizacji zadania publicznego - od 09.05.2021 do 31.10.2021

Umowa nr UM_SE.616.1.041.2021 między Województwem Kujawsko-Pomorskim a Bydgoskim Stowarzyszeniem Opieki Nad Chorymi Z Otępieniem Typu Alzheimerowskiego
Kwota dotacji zadania publicznego - 10000,00 zł przeznaczona na realizację n/w:
1.wynagrodzenie psychologa - 2000,00 zł
2.wynagrodzenie terapeuty - 4000,00 zł
3.wynagrodzenie pielęgniarki - 4000,00 zł


2. Zadanie publiczne „COVID I MY” - termin realizacji zadania publicznego – od 10.05.2021 do 31.12.2021
Umowa nr UM_SE.616.1.080.2019 między Województwem Kujawsko-Pomorskim a Bydgoskim Stowarzyszeniem Opieki Nad Chorymi Z Otępieniem Typu Alzheimerowskiego

Umowa Nr BZS.524.4.11.2021 z Miastem Bydgoszcz Kwota dotacji zadania publicznego –27640zł przeznaczona na realizację n/w;
1.wynagrodzenie psychologa - 8000,00 zł
2.wynagrodzenie terapeuty - 7000,00 zł
3.wynagrodzenie pielęgniarki - 7000,00 zł
4. materiały do zajęć - 200,00 zł
5.wynagrodzenie opiekunek - 4900,00 zł
3.bilety do kina - 220,00 zł
4. bilety do muzeum czekolady - 320,00 zł

2019

1. Zadanie publiczne „ZIELONY PARASOL”
Umowa nr UM_SE.616.1.080.2019 między Województwem Kujawsko-Pomorskim a Bydgoskim Stowarzyszeniem Opieki Nad Chorymi Z Otępieniem Typu Alzheimerowskiego
1.wynagrodzenie psychologa - 1720,00 zł
2.wynagrodzenie terapeuty - 4320,00 zł
3.wynagrodzenie pielęgniarki - 4320,00 zł
4. wynagrodzenie opiekunki - 2160,00 zł
5.wynagrodzenie koordynatora - 480,00 zł

2. Zadanie publiczne „KOŁO RATUNKOWE”
Umowa nr BZS.524.4.7.2019 między Miastem Bydgoszcz a Bydgoskim Stowarzyszeniem Opieki Nad Chorymi Z Otępieniem Typu Alzheimerowskiego
1.transport - 980,00 zł
2.wynagrodzenie psychologa - 1800,00 zł
3.wynagrodzenie terapeuty - 1200,00 zł
4. wynagrodzenie pielęgniarki - 600,00 zł
5.wynagrodzenie opiekunki - 1200,00 zł
6. materiały na zajęcia - 220,00 zł
Razem: 6000,00

Umowa nr 27/2019 między Miastem Bydgoszcz a Bydgoskim Stowarzyszeniem Opieki Nad Chorymi Z Otępieniem Typu Alzheimerowskiego ze środków PFRON
1. wyżywienie + zakwaterowanie - 8000,00

3. Zadanie publiczne "A ANIA POWIEDZIAŁA..."
Umowa nr BZS.524.4.6.2019 między Miasto Bydgoszcz a Bydgoskim Stowarzyszeniem Opieki Nad Chorymi Z Otępieniem Tupu Alzheimerowskiego
1.wynagrodzenie psychologa - 600,00 zł
2.wynagrodzenie rehabilitanta - 120,00 zł
3. wynagrodzenie prawnika - 200,00 zł
4.wynagrodzenie pracownika socjalnego - 120,00 zł
5. wynagrodzenie instruktora pierwszej pomocy - 240,00 zł
6.wynagrodzenie terapeutek - 2240,00 zł
7.wynagrodzenie opiekunek - 2520,00 zł
8.materiały na zajęcia - 400,00 zł
9. bilety do Opery Nova - 1575,00 zł
10.bilety do Filharmonii - 1400,00 zł
11.transport do Biskupina - 770,00 zł
12.opłata przewodnika - 80,00 zł
13. bilety do muzeum w Biskupinie - 280,00 zł
14.bilety na przejazd kolejką - 210,00 zł
15. transport do Bochlina - 1120,00 zł
16.warsztaty kulinarne w Bochlinie - 1400,00 zł
17. upominki na spotkanie opłatkowe - 1400,00 zł
Razem: 14675,00

2018

1. „ZIELONY PARASOL” – wizyty domowe – termin realizacji zadania publicznego - od 16.04.2018 do 30.09.2018
Umowa Nr UM _SE.616.1.185.2018 z Województwem Kujawsko-Pomorskim Kwota dotacji zadania publicznego - 10500,00 zł przeznaczona na realizację n/w:

1.wynagrodzenie psychologa - 2400,00 zł
2.wynagrodzenie terapeuty - 2240,00 zł
3.wynagrodzenie pielęgniarki - 2240,00 zł
4. wynagrodzenie rehabilitanta - 2090,00 zł
5. wynagrodzenie opiekunki - 920,00 zł
6.wynagrodzenie koordynatora - 310,00 zł
7.materiały do szkoleń - 300,00 zł

Umowa nr ZWO.524.1.2018 z Miastem Bydgoszcz
Kwota dotacji zadania publicznego - 3410,00 zł przeznaczona na realizację n/w:

1.wynagrodzenie pielęgniarki - 800,00 zł
2.wynagrodzenie rehabilitanta - 875,00 zł
3.wynagrodzenie terapeuty - 800,00 zł
4. wynagrodzenie opiekunki - 500,00 zł
5. wynagrodzenie koordynatora - 85,00 zł
6. artykuły biurowe - 50,00 zł
7. usługi teleinformatyczne - 150,00 zł
8. opłata księgowego - 150,00 zł

2. „By coś zostało z tych dni” – termin realizacji zadania publicznego – od 03.04.2018r do 31.12.2018 r.
Umowa nr BZS.524.3.3.2018 z Miastem Bydgoszcz – kwota dotacji zadania publicznego 8000,00 zł przeznaczona na n/w:

1. Wynagrodzenie terapeutek - 2240,00 zł
2. Wynagrodzenie opiekunek - 1680,00 zł
3. Wynagrodzenie instruktora pierwszej pomocy - 240,00 zł
4. Materiały na zajęcia - 360,00 zł
5. Bilety do ZOO - 280,00 zł
6. Bilety do opery - 1800,00 zł
7. Oprawa muzyczna na Andrzejki - 100,00 zł
8. Upominki na spotkanie opłatkowe - 1200,00 zł
9. Oprawa muzyczna na spotkanie opłatkowe - 100,00 zł

3. „Z Alzheimerem na spacer” – termin zadania publicznego od 15.06.2018 do 20.08.2018 r.
Umowa nr BZS.524.3.2.2018 z Miastam Bydgoszcz - kwota dotacji zadania publicznego – 8000,00 zł przeznaczona na n/w:

1.transport - 770,00 zł
2. zakwaterowanie i wyżywienie - 3000,00 zł
3.wynagrodzenie psychologów - 1200,00 zł
4.wynagrodzenie terapeutek - 1200,00 zł
5.wynagrodzenie opiekunek - 1200,00 zł
6.wynagrodzenie pielęgniarki - 600,00 zł
7.materiały do zajęć - 30,00 zł

Umowa Nr 16/2018 z Miastem Bydgoszcz ze środków PFRON – kwota dotacji zadania publicznego – 10000,00 zł - przeznaczona na n/w:
1.wyżywienie +zakwaterowanie - 10000,00 zł

2017

1. „TUCHOLSKI PARK KRAJOBRAZOWY” - wyjazd rehablitacyjno-terapeutyczno-integracyjny w dniach 05.08.2017 do 12.08.2017
Nr umowy BZS.524.3.22.2017 z Miastem Bydgoszcz, z siedzibą 85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1

Kwota dotacji 7000,00 zł

1. Transport z Bydgoszczy do Tlenia i powrót - 1540,00 zł
2. Wynagrodzenie psychologa - 1750,00zł
3. Wynagrodzenie terapeuty , opiekuna – 1200,00 zł
4. Wynagrodzenie pielęgniarki – 600,00 zł
5. Transport z Tlenia do Świecia i powrót – 440,00 zł
6. Obiad – wycieczka - 875,00 zł
7. Artykuły spożywcze na zabawę, ogniska, grilla – 495,00 zł
8. Opłata zespołu muzycznego – 100,00 zł

Umowa Nr 12/2017 z dnia 12.06.2017 zawarta w zakresie dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Kwota dotacji - 10000,00 zł na zakwaterowanie i wyżywienie dla 35 osób niepełnosprawnych.

2. „ZIELONY PARASOL” - wizyty domowe – termin realizacji od 01.04.2017 do 30.09.2017.
Umowa Nr UM _SZ.616.1.158.2017 z Województwem Kujawsko-Pomorskim – kwota dotacji 14000,00zł przeznaczona na realizację n/w:

1.Wynagrodzenie psychologa - 2440,00zł,
2.Wynagrodzenie terapeuty - 5600,00zł,
3.Wynagrodzenie pielęgniarki - 5600,00zł,
4.Wynagrodzenie koordynatora – 360,00zł.

3. Umowa nr BZS.524.3.23.2017 o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rehabilitacji społecznej oraz integracji osób niepełnosprawnych pod tytułem: Pod Pagugami… zawarta z Miastem Bydgoszcz.
Termin realizacji zadania publicznego: od 02.06.2017r. do 31.12.2017r.

Kwota dotacji – 9000zł.

1. Wynagrodzenie psychologa – 600zł
2. Wynagrodzenie rehabilitanta- 120zł
3. Wynagrodzenie dietetyka - 120zł
4. Wynagrodzenie pracownika socjalnego – 120zł
5. Wynagrodzenie instruktora pierwszej pomocy – 240zł
6. Wynagrodzenie terapeutek-opiekunek – 2520zł
7. Bilety do papugarni - 330zł
8. Transport wycieczki do Inowrocławia - 880zł
9. Obiad podczas wycieczki - 900zł
10. Bilety do Opery Nowa - 750zł
11. Catering na spotkanie z okazji Światowego Dnia Choroby Alzheimera – 360zł
12. Poczęstunek na zabawę Andrzejkową 110zł
13. Poczęstunek na spotkanie opłatkowe - 1050zł
14. Upominki na spotkanie opłatkowe – 900zł

2016

1. „ZIELONY PARASOL” – wizyty domowe - termin realizacji od 01.03.2016 do 30 listopada 2016r.
Umowa Nr UM-SZ.616.1.141.2016 z Województwem Kujawsko-Pomorskim – kwota dotacji – 14000,00 zł. przeznaczona na realizacje n/w:

1. wynagrodzenie psychologa – 2400,00 zł,
2. wynagrodzenie terapeutki - 5120,00 zł,
3. wynagrodzenie pielęgniarki - 5120,00 zł,
4. wynagrodzenie rehabilitanta – 240,00 zł,
5. materiały i artykuły do zajęć terapeutycznych – 640,00 zł,
6. wynagrodzenie koordynatora - 480,00 zł.


2. Projekt "TACY SAMI" - spotkania czwartkowe na Swarzewskiej - współfinansowany przez Urząd Miasta Bydgoszcz, realizacja od 02.05.2016 do 31.12.2016.

Umowa WZS-VI.524.2.7.2016 z Miastem Bydgoszcz - kwota dotacji 5000,00 zł. przeznaczona na realizację n/w:

1. wynagrodzenie terapeutek – 2520,00 zł,
2. wynagrodzenie psychologa – 800,00 zł,
3. wynagrodzenie trenera pamięci – 480,00 zł,
4. wynagrodzenie rehabilitanta – 120,00 zł,
5. bilety do Muzeum Mydła i Brudu -480,00 zł,
6. bilety do Manufaktury Słodyczy – 400 zł,
7. materiały i artykuły do zajęć terapeutycznych – 200,00 zł.


3. Projekt "ZDROWY ODDECH" - w zakresie dofinansowania sportu, rekracji i turystyki dla osób niepełnosprawnych, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - realizacja 0d 06.08.2016 do 13.08.2016.

Umowa nr 3/2016 z dnia 12.05.2016 z MOPS w Bydgoszczy:
- Kwota przyznana ze środków PFRON: 11000,00zł
  (opłacono noclegi i wyżywienie dla 35 osób przez 7 dni),
- Udział własny: 13450,55zł,
- Całkowity koszt realizacji zadania: 24450,55zł.


4. ”HRABINA MARICA” I CO DALEJ ? (tytuł zadania publicznego)
realizowany w okresie od 01.04.2015 roku do 31.12.2015 roku
W FORMIE WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
przez Miasto Bydgoszcz (organ administracji publicznej)


5. W kwietniu 2014 Bydgoskie Stowarzyszenie Opieki Nad Chorymi Z Otępieniem Typu Alzheimerowskiego rozpoczyna realizację programu ZIELONY PARASOL. Program dotowany jest przez Urząd Marszałkowski

urzad marszalkowski

W ramach programu chorych odwiedza w domu 4-osobowy zespół specjalistów: pielęgniarka, terapeuta zajęciowy, regabilitant i psycholog aby jak najbardziej wesprzeć i usprawnić przebieg opieki nad chorym.


6. MOPS
- "Spróbujmy jeszcze raz" TLEŃ"
- "Czekamy na Pierwszą Gwiazdkę"


7. Wolontariat działający przy Stowarzyszeniu - studentki psychologii odwiedzają chorych i opiekunów w ich miejscach zamieszkania