Bydgoskie Stowarzyszenie

Opieki Nad Chorymi z Otępieniem Typu Alzheimerowskiego

Działalność

Stowarzyszenie prowadzi działalność poprzez organizowanie różnych form pomocy:

- Indywidualne i grupowe zajęcia dla chorych
* plastyczne
* muzyczne
* rekreacyjne
* kulinarne

- Spotkania dla opiekunów (wykłady neurologów, psychologów, psychatrów, terapeutów zajęciowych, prawników, pracowników socjalnych)

- Szkolenia dla osób opiekujących się chorymi z różnego rodzaju otępieniami

- Porady telefoniczne

- Opiekę nad chorymi w domu (odwiedziny psychiatry, psychologa, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki i rehabilitanta) cwiczenia

- Spotkania okolicznościowe

- Turnusy rehabilitacyjne w ośrodku wypoczynkowym "Perła" w Tleniu


Strona: 1 2 3 4