Bydgoskie Stowarzyszenie

Opieki Nad Chorymi z Otępieniem Typu Alzheimerowskiego

O Chorobie

Choroba Alzheimera to zwyrodnienie tkanki mózgowej, w której dochodzi do powolnego, nieodwracalnego zaburzenia procesów zapamiętywania, rozumienia, liczenia, zdolności uczenia się, oceny faktów i porozumiewania. Następuje osłabienie pamięci i myślenia, co w konsekwencji prowadzi do zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym, zawodowym i rodzinnym.

Wraz z rozwojem choroby zaburzeniu ulegają umiejętności wykonywania rutynowych, codziennych czynności (np. mycie i ubieranie się) czy zdolność odtworzenia zwykłego porządku dnia.
Towarzyszą temu zmiany w sferze emocjonalnej takie jak: smutek, przygnę-bienie, roztargnienie oraz większa wrażliwość. W dalszych fazach choroby konieczne jest zapewnienie choremu opieki.

10 sygnałów ostrzegających o chorobie Alzheimera