Bydgoskie Stowarzyszenie

Opieki Nad Chorymi z Otępieniem Typu Alzheimerowskiego

Działalność

Stowarzyszenie współpracuje z:

* Oddziałem Dziennym Psychiatrycznym, Geriatrycznym, Rehabilitacyjno-Diagnostycznym przy ul. Roentgena w Bydgoszczy,

* Domem Dziennego Pobytu przy ulicy Kapuściska 10 w Bydgoszczy,

* Domem Pomocy Społecznej w Pigży,

* Ośrodkiem Akredytacyjnym Kształcenia Psychologów Klinicznych.Strona: 1 2 3 4