Bydgoskie Stowarzyszenie

Opieki Nad Chorymi z Otępieniem Typu Alzheimerowskiego

Historia

Bydgoskie Stowarzyszenie Opieki Nad Chorymi Z Otępieniem Typu Alzheimerowskiego prowadzi działalność od 10 lat.
Obecnie mamy około 80 aktywnych członków. Założycielami Stowarzyszenia byli dwaj bydgoscy neurolodzy Anna Frankiewicz (obecnie Wojtynowska) i Robert Kucharski.

Początkowo spotkania odbywały się tylko z opiekunami i wykładowcami w cwiczeniapomieszczeniach udostępnionych przez Towarzystwo Społeczno- Kulturalne Błonie w Domu Pobytu Dziennego "Zacisze" mieszczącego się przy ul. Okrzei 2.
W trakcie spotkań wyłonił się problem, co zrobić z chorym, kiedy opiekun korzysta z porad. W celu jego rozwiązania nawiązaliśmy kontakt z Dyrekcją Zespołu Szkół Medycznych w Bydgoszczy.
Dzięki ich pomocy możliwe stało się wspólne uczestniczenie w zajęciach chorych i opiekunów.
Chorymi zajmowały się wolontariuszki będące słuchaczkami studium terapii zajęciowej, a opiekunowie spokojnie mogli korzystać z wykładów i szkoleń.

Po rozwiązaniu DDP "Zacisze" w 2002cwiczenia roku staliśmy się "bezdomnymi". Przygarnęła nas Pani Dyrektor Zespołu Szkół Medycznych Danuta Pasterska. Współpracujemy ze szkołą do dnia dzisiejszego.Strona: 1 2 3 4