Bydgoskie Stowarzyszenie

Opieki Nad Chorymi z Otępieniem Typu Alzheimerowskiego

Zarząd

W skład zarządu Bydgoskiego Stowarzyszenia Opieki Nad Chorymi Z Otępieniem Typu Alzheimerowskiego wchodzą:

* Bożena Nowicka - Prezes

* Aleksandra Pauszek - Wice-Prezes

* Janina Romecka - Skarbnik

* Katarzyna Golonka - Sekretarz

* Teresa Łuczak - Członek