Bydgoskie Stowarzyszenie

Opieki Nad Chorymi z Otępieniem Typu Alzheimerowskiego

10 sygnałów ostrzegających o chorobie:

1. Zaburzenia pamięci krótkotrwałej
2. Trudności w wykonywaniu zwykłych, znanych zadań
3. Trudności w znalezieniu odpowiednich słów
4. Brak orientacji w czasie i przestrzeni
5. Niewłaściwa ocena rzeczywistości
6. Problemy z myśleniem abstrakcyjnym
7. Pozostawianie rzeczy w niewłaściwych miejscach
8. Zmiany nastroju i zachowania
9. Zmiany osobowości
10.Brak inicjatywy


Jeśli zauważasz u siebie lub osoby bliskiej niepokojące symptomy, zgłoś się na konsultację do lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty (neurologa lub psychiatry). Choroba Alzheimera jest obecnie chorobą nieuleczalną. Wczesna diagnoza choroby oraz odpowiednia terapia pozwala jednak na jak najdłuższe utrzymanie sprawności psychofizycznej chorego. Rodzinie pozwala także na przystosowanie się do zmian związanych z chorobą i zapewnienie choremu potrzebnej opieki.

O Chorobie